U bent hier:

Bedrijfsactiviteiten

Bij onze bedrijfsactiviteiten wordt uiteraard zorg besteed aan het behoud van het milieu. Milieu vormt dan ook, middels een milieubedrijfsplan, een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Beleid

Ons beleid is erop gericht om te trachten, de scores van al de hiervoor genoemde punten jaarlijks te verbeteren. Middels een direct contact met onze afnemers voor, tijdens en na aflevering, worden klanten van de nodige adviezen voorzien en worden foutkansen tot een minimum beperkt. Door middel van vakgerichte opleidingen wordt de vakkennis van onze medewerkers op peil gehouden en waar nodig verbeterd, hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van ons product.

Het reduceren van de CO₂ uitstoot wordt gerealiseerd, door de grondstoffen zo veel mogelijk in bulk per schip aan te voeren, nieuwe transportmiddelen met moderne energie zuinige motoren aan te schaffen, bestaande machinerieën waar mogelijk uit te rusten met energie zuinigere motoren en reststromen zoveel mogelijk hergebruiken in onze eigen productie of verwerken door middel van het fabriceren van bijproducten. Al hetgeen niet rechtstreeks geschikt is voor hergebruik, wordt middels onze geavanceerde uitspoel installatie gescheiden. Hierdoor kunnen zowel de vaste stoffen als het spoel- en proceswater gerecycled worden. Door het houden van Toolbox meetingen m.b.t. allerlei veiligheidsaspecten, het voeren van individuele evaluatiegesprekken met de medewerkers en het uitvoeren van periodieke veiligheidsinspecties, wordt aandacht geschonken aan de arbeidsveiligheid van medewerker, medeweggebruiker en afnemer.  

Bovenstaande geeft weer dat Betuwe Beton B.V. een leverancier is die kwaliteit en professionaliteit combineert met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Beton Bewust

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft het Beton Bewust keurmerk geïntroduceerd. Het staat garant voor kwaliteit en duurzaamheid. Om dit keurmerk te mogen voeren, moeten bedrijven ambities hebben en voldoen aan strenge eisen. De keurmerkhouders worden beoordeeld op de betrouwbaarheid van levering, de kwaliteit van de geleverde producten, de CO₂-emissie, de materiaalkringloop en de arbeidsveiligheid.