U bent hier:

Bedrijfsactiviteiten

Bij onze bedrijfsactiviteiten wordt uiteraard zorg besteed aan het behoud van het milieu. Milieu vormt dan ook, middels een milieubedrijfsplan, een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.
Waardo Beton b.v. is actief bezig om het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO₂ uitstoot door de bedrijfsactiviteiten te beperken.

Milieubedrijfsplan

Betuwe Beton b.v. zet zich in voor de bescherming van het milieu en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Betuwe Beton b.v. voldoet aan de toepasselijke lokale, provinciale en nationale milieu regelgeving en streeft naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties en tracht daar waar mogelijk de vervuiling aan de bron te voorkomen.
Wij bereiken dit door ons verbruik van energie en materiaal te minimaliseren, hergebruik van goederen en materialen te bevorderen en om de negatieve milieueffecten in verband met onze producten en activiteiten zoveel mogelijk te minimaliseren.
Ook wordt er gecommuniceerd richting onze medewerkers om bescherming van het milieu de verantwoordelijkheid van iedere werknemer te maken.
Betuwe Beton b.v. zal energiebesparende activiteiten waar mogelijk stimuleren, zoals effectief gebruik of verbruik van elektriciteit en brandstof evenals het reduceren van CO₂ uitstoot.

Co₂ uitstoot

Het reduceren van de CO₂ uitstoot wordt door ons o.a.gerealiseerd door de grondstoffen zo veel mogelijk in bulk per schip aan te voeren, nieuwe transportmiddelen met moderne energie zuinige motoren aan te schaffen, bestaande machinerieën waar mogelijk uit te rusten met energie zuinigere motoren en reststromen zoveel mogelijk hergebruiken in onze eigen productie of verwerken door middel van het fabriceren van bijproducten. Al hetgeen niet rechtstreeks geschikt is voor hergebruik, wordt middels onze uitspoel installatie gescheiden. Hierdoor kunnen zowel de vaste stoffen als het spoel- en proceswater gerecycled worden. 

Beleid

Ons beleid is erop gericht om te trachten al de hiervoor genoemde punten jaarlijks te verbeteren. Middels een direct contact met onze afnemers voor, tijdens en na aflevering, worden klanten van de nodige adviezen voorzien en worden foutkansen tot een minimum beperkt. Door middel van vakgerichte opleidingen wordt de vakkennis van onze medewerkers op peil gehouden en waar nodig verbeterd. Hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van ons product.

Beton Bewust

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft het Beton Bewust keurmerk geïntroduceerd. Het staat garant voor kwaliteit en duurzaamheid. Om dit keurmerk te mogen voeren, moeten bedrijven ambities hebben en voldoen aan strenge eisen. De keurmerkhouders worden beoordeeld op de betrouwbaarheid van levering, de kwaliteit van de geleverde producten, de CO₂-emissie, de materiaalkringloop en de arbeidsveiligheid.